Banner

Ürünlerimiz

Mobilya
Beyaz Eşya
Odun Kömür
Tüp
İnşaat Malzemeleri
Su
Nakliyat

ŞİRKET BİLGİLERİ

Hakkımızda
Vizyonumuz
Misyonumuz
Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal Yönetim
Bilanço / Faaliyet Raporu


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Avantajlarımızdan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET


DÖVİZ PİYASALARI
KUR ALIŞ SATIŞ

HAVA DURUMU 
Hizmetlerimiz

 
Eviniz maðazamýzýn bulunduðu ilin belediye sýnýrlarý içindeyse, 300TL üzerindeki mobilya, ofis, mutfak, beyaz eþya veya elektronik ürünlerini ücretsiz olarak evinize getiririz. Siz araç bulmak ve taþýmak zorunda kalmazsýnýz.
 
Siz dinlenirken, profesyonel ustalarýmýz keyifle yaþayacaðýnýz evinizi, mutfaðýnýzý ve ofisinizi hiçbir ücret almadan hazýrlar. Zamanýnýz size kalýr yorulmazsýnýz.
 
Uzman ekibimiz tarafýndan evinizde keþif yapýlýr ve mutfak veya banyo dolabý ihtiyaçlarýnýz hayalleriniz doðrultusunda projelendirilir. Bu hizmetimiz de ücretsizdir.
 
Herhangi bir sebeple memnun kalmadýðýnýz aksesuar ürünlerini, orijinal ambalajý içinde ve fiþi/faturasý ile birlikte 15 gün içinde geri getirebilirsiniz.Ürününüz, tercihinize göre istediðiniz bir baþka ürünle deðiþtirilecektir.

Mobilya ürünleri, adresinize teslim edilmemiþ olmasý kaydýyla, fatura tarihini takip eden 3 gün içinde deðiþtirilebilir veya iade alýnabilir.Ancak döþemeli ürünlerde 3 günlük süre içinde kumaþ kesilmiþse, kumaþ bedelini ödemeniz kaydýyla ürünleri deðiþtirebilir veya iade edebilirsiniz.
 
Mobilyalarýmýz iki yýl süreyle her türlü üretim ve iþçilik hatalarýna karþý garantilidir. Ayrýca , 10 yýl süreyle yedek parça temin etme garantimiz bulunmaktadýr.
 
Üretimden satýþa hiçbir aracý olmadýðý için en uygun fiyata en kaliteli ürünü size sunarýz!
 
Ürünlerimiz için gerekli malzemelerin insan saðlýðýna ve çevreye zarar vermemesine özen gösterir ve geliþen teknolojiye paralel olarak üretim tesislerimizi yenileriz. Avrupa Birliði ve E1 (Kanserojen etkisi bulunmayan ürünler) normlarýna uygun malzemeler kullanýrýz. Mobilya Fabrikalarýmýz ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.
 
Standart ürünlerimizin yaný sýra, mekana ve projeye göre çok çeþitli ürünler de sunabiliyoruz... Üniversiteler, otel , alýþveriþ merkezleri ve konferans salonlarý gibi büyük projelere imza atýyoruz. Sipariþ üretim için Genel Müdürlüðümüzü arayabilirsiniz.
 
Ürünlerimiz alanlarýnda uzman olan tasarým ve üretim kadrolarý tarafýndan dizayn edilir ve üretilir. Deneyimli tasarým ekibimiz sayesinde her sezon yeni koleksiyonlarýmýzý beðeninize sunarýz. Satýþ sýrasýnda uzman satýþ danýþmanlarýmýz, ihtiyaçlarýnýza en uygun ürünleri seçmenize yardýmcý olur, satýþ sonrasýnda, yýllarýn deneyimine sahip profesyonel montaj ve nakliye ekiplerimiz size kusursuz hizmet vermeye devam eder...
 
Mobilyadan beyaz eþyaya, ev aksesuarlarýndan banyo dolabýna, halýdan aydýnlatma ürünlerine kadar Tepe Home Maðazalarý’nda sunulan binlerce ürün çeþitliliði baþka bir maðazada yok. Sunduðumuz zengin ürün çeþitleri, sevdiklerinize ve kendinize en güzel ürünleri seçebilmeniz için bir araya getirildi...